Beken en Beekdalen

Beken en beekdalen vormen een onlosmakelijk deel van het waterbeheer. Wateroverlast, watertekort, ecologische aspecten in combinatie met economische, natuur- en landschapsontwikkeling vergen ruimte. De natuurorganisaties willen mooie natuur en beekdallandschappen realiseren. Deze ecologische structuur vindt Waterbelang ook belangrijk. Daarbij dient iedere partij (provincie, gemeente, waterschap) wel haar financiƫle verantwoordelijkheid te nemen.

Natuurorganisaties streven naar een zo oorspronkelijk en natuurlijk mogelijke natuur. Ook bevers en otters kunnen op ons rekenen. Er dienen wel grenzen te worden gesteld aan o.a. de groei van de (bever)populatie om schade en overlast te beperken. Het huidige leefmilieu laat niet in alle gevallen toe om flora en fauna onbeperkt zijn gang te laten gaan. Venherstel en inrichten waterbassins, groot vijver- en plassenonderhoud komen toe aan de eigenaren ervan en veelal zijn dit de natuurorganisaties. Deze dienen daarvoor ook hun (financiƫle) verantwoordelijkheid te nemen.

Binnen het Waterbedrijf Limburg is de afspraak gemaakt om in 2025 energieneutraal te werken.