Communicatie

Waterbelang kiest actief voor de slogan van het Waterschap Limburg “Met de omgeving voor de omgeving”. Dat betekent een veranderende rol van het waterschap. Met een blanco blad naar buiten en bij alle belanghebbenden, inclusief bewoners, ophalen wat er speelt en welke oplossingen mogelijk zijn. Co-creatie en cofinanciering zijn daarbij twee belangrijke elementen. Iedereen doet een duit in het zakje. Het voorkomen van wateroverlast is anders onmogelijk Hierbij wordt steeds de combinatie gezocht van: water vasthouden, bergen, indien mogelijk hergebruiken en afvoeren waar het moet. Een zichtbaar waterschap draagt bij aan draagvlak en betrokkenheid bij het waterwerk van morgen.