Samenwerking in de Waterketen

De waterketen in Limburg omvat alle instanties die met water te maken hebben. Uiteraard het Waterschap Limburg zelf, het Waterbedrijf Limburg, het Waterleidingbedrijf Limburg, de gemeenten en de provincie Limburg. Waterbelang is een grote voorstander van samenwerking met en tussen deze instanties. Uit onderzoeken op het gebied van uitvoeringstaken zuiveren zoals meten, data, rekenen, beheer, onderhoud, innovatie en communicatie blijkt dat er efficiency en effectiviteitsvoordelen te halen zijn.

Waterbelang ziet positieve kansen in de samenwerking op uitvoeringstaken in de zuivering. Waterbelang kiest voor verdere uitbouw van service level agreements met gemeenten binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling. Wij kiezen daarbij voor organische groei.

Waterlopen trekken zich niets aan van grenzen. Uiteraard is ook op internationaal niveau veel overleg en afstemming nodig. Maar juist het Waterschap Limburg kenmerkt zich door de kansen en mogelijkheden op grensoverschrijdende waterverbetering. Waterbelang vindt dat verdere intensivering moet plaatsvinden om voor beide zijden van de grens gelijke normen en kwaliteit te realiseren.