Hoogwaterbescherming Maas

In het Maasdal is bescherming tegen hoogwater een van de kerntaken van ons waterschap. Alle dijken moeten voldoen aan de wettelijke normering binnen de voorgeschreven termijn. Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe normering voor de waterveiligheid. Deze nieuwe normering is gebaseerd op overstromingskansen i.p.v. de vorige normering die gebaseerd was op overschrijdingskansen.  Het hele land krijgt hetzelfde basisbeschermingsniveau: de kans op overlijden als gevolg van een overstroming mag niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar. Alle primaire waterkeringen moeten in 2050 aan de nieuwe normen voldoen. Daar waar we dit proces kunnen versnellen, binnen financiële grenzen, zal Waterbelang daarvoor opteren.