5. Crisisbeheersing

Wat wil Waterbelang bereiken?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het slagvaardig optreden bij incidenten en calamiteiten. Van illegale lozingen en gevolgen van verdroging tot grote wateroverlast. De organisatie zelf kan getroffen worden door stroom – en internetstoringen of een pandemie. De recente aaneenschakeling van crises – van pandemie, watercrisis, energie en alle gevolgen van dien met ongekende stijgende kosten en tekorten aan materialen en grondstoffen – tonen de noodzaak aan van een goede crisisbeheersing.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

  • We richten een sterke crisisorganisatie in die toekomstbestendig is;
  • We optimaliseren het crisisplan waarbij opleiding en training van alle functionarissen op bestuurlijk en uitvoerend niveau vast onderdeel van het jaarlijkse werkprogramma wordt;
  • We maken instellingen en mensen (water) bewust van hun eigen verantwoordelijkheid;
  • We bevorderen en ondersteunen zelfredzaamheid;
  • We versterken en verbeteren de samenwerking van de overheidspartners;
  • We ondersteunen en organiseren ketennetwerken van burgers en bedrijven om hun gebiedskennis optimaal te kunnen benutten.