Limburg stemt 15 maart Waterbelang Limburg

Waterbelang Limburg staat dicht bij de mensen. In elke gemeente, in vrijwel elk dorp, vind je wel een kandidaat van onze partij. Al vele jaren behartigt Waterbelang Limburg de belangen van alle Limburgers in het Waterschap Limburg. Daarbij gaan we voor een sober en doelmatig waterschap, dat betaalbaar is en blijft voor iedereen.

We staan voor gigantische uitdagingen. De wateroverlast in het voorjaar en de droogte in de zomer van afgelopen jaar hebben ons dat weer doen beseffen. De klimaatverandering en het verbeteren van de waterkwaliteit blijven onze aandacht vragen. Daar blijft ook Waterbelang Limburg zich voor inzetten. Met uw steun kunnen we ook de komende vier jaren weer het verschil maken.

Waterbelang Limburg doet mee met negen deellijsten, te weten Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg, Heuvelland, Venlo, Land van Weert + Leudal, Maastricht, Venray en Maasduinen, Horst-Helden-Beesel.

Hier vind je de kandidaten uit jouw regio!

Veiligheid

In het Maasdal is bescherming tegen hoogwater een van de kerntaken van ons waterschap. Alle dijken moeten voldoen aan de wettelijke normering binnen de voorgeschreven termijn. Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe normering voor de waterveiligheid. Waterbelang Limburg wil de rivier en beken zoveel mogelijk de ruimte geven. Echt als het niet anders kan, opteren we voor dijken en dijkversterking.

Schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor bewoners in de stad, voor land- en tuinbouw en voor planten en dieren. Natuurlijk wil Waterbelang een gezond leefmilieu. Uitdaging is het sluiten van kringlopen in de waterketen en het (terug)winnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. We blijven ons inzetten voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Samenwerking

Om de uitdagingen in het waterwerk in de toekomst aan te kunnen, is samenwerking in de waterketen en met alle betrokken partijen noodzakelijk. Inwoners, bedrijven, land- en tuinbouw, provincie, gemeenten; iedereen kan bijdragen. Alleen dan kunnen we ideeën van de toekomst realiseren. Met draagvlak vanuit de hele gemeenschap.