6. Bestuur, organisatie en financiën

Wat wil Waterbelang bereiken?

Waterbelang is zich erg bewust van de toenemende lasten voor onze burgers en bedrijven. Het is duidelijk dat Waterbelang doelmatig en verantwoord met geld omgaat. Het is zichtbaar voor iedereen waar het waterschap geld aan uitgeeft. Natuurlijk wil Waterbelang de kosten voor burgers, land- en tuinbouw en bedrijfsleven beheersen en zo mogelijk beperken. Wij maken scherpe keuzes in taken die het waterschap zelf uitvoert, taken die worden uitbesteed, taken die door andere partijen (moeten) worden opgepakt en taken die helemaal niet meer (kunnen) worden uitgevoerd. Partijen die extra wensen toevoegen bij de (her) inrichting van gebieden zullen ook zelf zorg moeten dragen voor de middelen om die wensen te realiseren.

Voor Waterbelang is veiligheid altijd leidend, boven andere taakstellingen.

Het waterschap staat voor gigantische uitdagingen als we alleen al kijken naar de gevolgen van de klimaatverandering (droogte en overvloedige regenval) en het verbeteren van de waterkwaliteit (verwijderen van o.a. medicijnresten en microplastics). Uitdagingen die groter worden door schaarste aan middelen, grondstoffen en mensen.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

 • We voeren onze watertaken duurzaam en toekomstgericht uit.
 • We betrekken omgeving en gebiedspartners meer in de realisatie van onze opdrachten.
 • We versterken innovatie en (ICT) veiligheid.
 • Kosten en risico’s worden maatschappelijk verantwoord begroot.
 • We blijven kritisch op de kosten van verbonden of samenwerkende waterschappen/partijen.
 • We versterken de efficiëntie van de bedrijfsvoering van de organisatie.
 • We versterken het waterschap als een moderne organisatie die naar buiten gericht is, midden in de
  samenleving staat en daarop wil worden aangesproken.
 • We ondernemen duurzaam maatschappelijk gestuurd en zijn daarmee ook een aantrekkelijke werkgever.
 • We zoeken aansluiting voor onze opgaves en financiële middelen bij de nationale en provinciale programma’s om een maximaal resultaat te behalen op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit.